Kurs i Employer Branding – Så lyckas du med din employer branding strategi

Inledning:

För att lyckas med rekrytering och att attrahera rätt kandidater till din organisation är det viktigt att arbeta med employer branding. Men vad är employer branding egentligen och hur kan du skapa en strategi för att lyckas? I den här kursen lär du dig allt du behöver veta för att lyckas med din employer branding.

Vad är employer branding?

Employer branding handlar om att skapa en stark och attraktiv varumärkesimage som arbetsgivare. Det handlar om att kommunicera vad det innebär att arbeta hos din organisation och varför just din organisation är en bra arbetsplats. Genom att arbeta med employer branding kan du locka till dig de bästa kandidaterna och behålla de anställda på lång sikt.

Varför är employer branding viktigt?

Arbetet med employer branding är viktigt av flera anledningar. För det första kan det hjälpa dig att attrahera rätt kandidater till din organisation. Genom att kommunicera vad det innebär att arbeta hos din organisation kan du locka till dig de som är mest lämpade för jobbet. För det andra kan en stark employer branding hjälpa dig att behålla de anställda på lång sikt, eftersom de känner en starkare lojalitet till organisationen och dess värderingar.

Hur skapar man en employer branding strategi?

För att skapa en employer branding strategi behöver du först och främst definiera vad som gör din organisation unik och vad som skiljer den från andra arbetsgivare. Därefter behöver du kommunicera detta till din målgrupp på ett sätt som är relevant och engagerande för dem. Det kan handla om att använda sociala medier, att delta i arbetsmarknadsdagar och att skapa en attraktiv karriärwebbplats.

Så kan du mäta effekten av din employer branding strategi

För att veta om din employer branding strategi fungerar är det viktigt att mäta effekten av den. Det kan handla om att titta på antalet ansökningar du får in, hur länge dina anställda stannar kvar på organisationen och hur ditt varumärke som arbetsgivare uppfattas av din målgrupp.

Så lyckas du med din employer branding strategi

För att lyckas med din employer branding strategi är det viktigt att ha en klar och tydlig strategi samt att kommunicera den på ett sätt som är relevant och engagerande för din målgrupp. Det handlar också om att arbeta med en kontinuerlig utveckling av ditt employer brand och att vara lyhörd för feedback från dina anställda och kandidater.

Använd storytelling för att visa upp din employer branding

Ett bra sätt att visa upp din employer branding är genom storytelling. Genom att berätta riktiga berättelser om dina anställda och hur det är att arbeta hos din organisation kan du skapa en starkare koppling till din målgrupp och öka engagemanget för ditt varumärke som arbetsgivare.

Relevanta nyckelord som är kopplade till kursen:

  1. Employer branding
  2. Varumärkesimage som arbetsgivare
  3. Attraktiva arbetsplatser
  4. Karriärwebbplats
  5. Mäta effekten av employer branding
  6. Storytelling för employer branding

Sammanfattning:

I denna kurs har vi gått igenom vad employer branding är och hur du kan skapa en strategi för att lyckas med det. Vi har pratat om vikten av att kommunicera vad som gör din organisation unik och hur du kan mäta effekten av din employer branding strategi. Vi har också pratat om hur du kan använda storytelling för att visa upp din employer branding och skapa en starkare koppling till din målgrupp. Med de verktyg som vi har gått igenom här så är du väl förberedd för att skapa en stark employer branding strategi som kan hjälpa dig att locka till dig de bästa kandidaterna och behålla de anställda på lång sikt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.