Kurs i diskrimineringslag – Lär dig dina rättigheter och skyldigheter

Inledning:

Diskrimineringslagen är en viktig del av svenska lagstiftning och det är viktigt att både individer och företag förstår dess innebörd. Denna kurs i diskrimineringslag ger dig en grundlig förståelse av lagen och vad den innebär för dig som individ eller företagare. Genom denna kurs lär du dig dina rättigheter och skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när någon behandlar en annan person sämre än någon annan på grund av personens kön, etnicitet, religion, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning. Diskriminering kan ske på arbetsplatsen, i utbildning, vid boende eller i andra sammanhang.

Vad säger diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i alla sammanhang, inklusive på arbetsplatsen, i utbildning, vid boende och i andra sammanhang. Lagen ställer krav på att arbetsgivare och andra aktörer inte diskriminerar på grund av kön, etnicitet, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Skyldigheter enligt diskrimineringslagen

Som arbetsgivare eller annan aktör har man skyldigheter enligt diskrimineringslagen. Man ska aktivt arbeta för att förhindra diskriminering och se till att man inte diskriminerar i sin verksamhet. Man ska också utreda och åtgärda diskriminerande handlingar om de skulle inträffa.

Rättigheter enligt diskrimineringslagen

Som individ har man rätt till likabehandling och skydd mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Man har också rätt till stöd och hjälp om man har blivit diskriminerad.

Relevanta nyckelord kopplade till kursen:

  1. Diskrimineringslag
  2. Skyldigheter enligt diskrimineringslagen
  3. Rättigheter enligt diskrimineringslagen
  4. Undvika diskriminering
  5. Likabehandling
  6. Hjälp vid diskriminering

Sammanfattning

Denna kurs i diskrimineringslag ger dig all den information du behöver för att förstå lagen och vad den innebär för dig och ditt företag. Genom kursen lär du dig om vad diskriminering är, vad lagen säger, skyldigheter enligt lagen och dina rättigheter som individ. Att lära sig om diskrimineringslagen är viktigt för att undvika diskriminering på arbetsplatsen och i andra sammanhang samt för att kunna hjälpa personer som har blivit utsatta för diskriminering. Anmäl dig till denna kurs idag och lär dig mer om diskrimineringslagens innebörd och vad den betyder för dig och ditt företag.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.