Förvandla din organisation med Hoshin Kanri - en omfattande kurs i strategisk planering

Inledning:

Hoshin Kanri är en välbeprövad och effektiv metod för strategisk planering som hjälper organisationer att nå sina mål på ett strukturerat och systematiskt sätt. Vår omfattande kurs i Hoshin Kanri är utformad för att ge dig de verktyg och den kunskap du behöver för att implementera denna kraftfulla metod i din egen organisation. Genom att följa vår kurs får du en djupare förståelse för hur Hoshin Kanri fungerar och hur den kan bidra till att förbättra både din organisations prestanda och dess övergripande måluppfyllelse.

En gedigen grund i Hoshin Kanri

Vår kurs i Hoshin Kanri börjar med att ge dig en solid grund att stå på. Vi går igenom metodens historia, dess grundläggande principer och hur den skiljer sig från andra strategiska planeringsmetoder. Under denna del av kursen kommer du att lära dig:

 • Hoshin Kanris bakgrund och utveckling
 • De sju stegen i Hoshin Kanri-processen
 • Hur man sätter upp och kommunicerar en gemensam vision och mål för organisationen
 • Hur man identifierar och prioriterar viktiga initiativ och nyckelprestationsindikatorer (KPI:er)

Praktiska verktyg och tekniker för att implementera Hoshin Kanri

Efter att ha lagt grunden går vi vidare till att introducera praktiska verktyg och tekniker som hjälper dig att implementera Hoshin Kanri i din organisation. Dessa inkluderar:

 • X-Matrix: En kraftfull visualiseringsmetod som hjälper dig att sammanfatta och kommunicera din strategiska plan
 • Catchball-processen: En teknik för att skapa engagemang och ägarskap över alla nivåer i organisationen
 • Metoder för att övervaka och följa upp på framstegen mot era mål

Anpassa Hoshin Kanri för din organisation

För att säkerställa att du kan applicera Hoshin Kanri på ett framgångsrikt sätt i din egen organisation, kommer vår kurs att visa dig hur man anpassar metoden efter din organisations unika behov och utmaningar. Under denna del av kursen kommer du att lära dig:

 • Hur man anpassar Hoshin Kanri-processen för olika organisationsstorlekar och -typer
 • Hur man hanterar förändring och motstånd när man inför Hoshin Kanri
 • Fallstudier och exempel från organisationer som har lyckats med att implementera Hoshin Kanri

Sammanfattning

Vår omfattande kurs i Hoshin Kanri ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att framgångsrikt implementera denna beprövade strategiska planeringsmetod i din organisation. Genom att delta i kursen kommer du att få insikt i Hoshin Kanris grundläggande principer, praktiska verktyg och tekniker, samt hur du anpassar metoden för att möta din organisations unika behov. Oavsett om du är en ledare, chef eller medarbetare som strävar efter att driva din organisation framåt och nå era mål effektivt, är vår Hoshin Kanri-kurs det perfekta steget för att ta din organisation till nya höjder.

Relevanta nyckelord som är kopplade till kursen:

 1. Hoshin Kanri
 2. Strategisk planering
 3. Organisationsutveckling
 4. Måluppfyllelse
 5. X-Matrix
 6. Catchball-processen

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.